Lintutiedotus

Lintutiedotus on reaaliaikainen mobiiliapplikaatioon, tekstiviestein ja sähköpostiin lintuhavaintoviestejä välittävä palvelu.

Lintutiedotukseen voi liittyä vain Bongariliiton jäsen. Lintutiedotuksen toimintaa ja viestintää valvoo Lintutiedotuksen Johtoryhmä.

Lintutiedotuksen johtoryhmä

Bongariliiton hallituksen valitsemaa Lintutiedotuksen Johtoryhmää johtaa hallituksen nimeämä hallituksen jäsen. Johtoryhmä laatii Lintutiedotuksen ilmoitusohjeet, valvoo niiden noudattamista ja tarvittaessa siirtää ohjeiden noudattamatta jättämistapaukset TVK:n hoidettavaksi. Johtoryhmältä voi myös pyytää lupaa kiireellisten ilmoitusten tai lisätietopyyntöjen lähettämiseen Lintutiedotuksessa.

Yhteystiedot: