Pinnarin ohjeet

 

Pinnarin toimintaan liittyviin kysymyksiin ja toiveisiin, rekisteröitymisiin, käyttäjätunnuksien toimintaan ym. vastaa pinnari(at)bongariliitto.fi

Pinnari on Bongariliiton jäsenille pinnatietojen ilmoittamiseen tehty käyttöliittymä.

Toimintaperiaate

Pinnari on tietokanta, johon jäsenet ilmoittavat havaintojaan

  • lisää havainto -sivun kautta
  • listalta ruksaamalla

Jokainen ruksaaminen tai havainnon tallentaminen muodostaa pinnahavainnon.

Pinnahavaintojen periytyvyys

Pinnarin taustalla toimii havaintojen periytyvyysperiaate. Alueet ja aikajaksot ovat jaettu hierarkkisiin tasoihin, jolloin alemmalle tasolle ruksattu tai syötetty havainto periytyy ylemmille tasoille automaattisesti.

Esimerkiksi: Helsingissä nähty viheltäjäsatakieli periytyy kaikille niille listoillesi, jotka ovat hierarkiassa ylempänä kuin Helsinki, kuten Tringa, Suomi, WP ja Maailma. Perityminen tapahtuu, vaikka liittyisit em. listoille Helsingin listalle ruksimisen jälkeen. Pinnahavainto jää siis talteen taustalle havaintopankkiin, josta se otetaan niille listoille, joille liityt.

Esimerkki: Lasket ekaekaa-pinnoja ja näet Helsingissä 1.1.2012 viheltäjäsatakielen. Havainto ruksataan ekaekaa-listalle ja periytyy edellisen esimerkin mukaisille listoille, mutta myös tammikuun, talvi– ja 2012-vuodenpinnoihin mikäli havainnoija on sellaisille liittynyt.

Pinnahavaintojen säilyvyys

Voit liittyä listalle, ruksailla lajit ja hetken päästä poistua listalta. Netin muilla pinnalistasivuilla (mm. netfugl ja bubo) havainnot tuhoutuvat. Pinnarissa ne jäävät pinnahavaintoina taustalle, josta ne otetaan käyttöön niille listoille, joihin ne periytyvät.

Jos tulet myöhemmin katumapäälle ja liityt takaisin listalle, jolta jo olit ruksinut, ruksit ja lisätiedot eivät katoa.

Syötetyn pinnahavainnon voi poistaa vain ruksaamalla sen pois havaintolistasta tai poistamalla sen havaintojen muokkausikkunassa. Poistamisen jälkeen havainnosta ei lasketa pinnaa enää millään niillä listoilla, joille se oli aiemmin periytynyt.

Pinnahavaintojen ja listojen näkyvyys
Pinnalistat ja niille ruksitut henkilökohtaiset pinnat (pinnahavainnot) näkyvät muutamia poikkeuksia lukuunottamatta vain rekisteröityneille käyttäjille, eli Bongariliiton jäsenille.

Pinnariin liittyneiden toivotaan laskevan pinnojaan edes joillain listoilla.
Voit liittyä tai erota listoilta mielesi mukaan, mutta Suomen pinnojen (elisten) laskeminen on suotavaa kaikille.

Pinnahavaintojen säilyvyys ja ladattavuus omaan käyttöön
Pinnahavainnot säilyvät palveluntarjoajan tietokoneilla monena varmuuskopiona. Palveluntarjoaja takaa, etteivät syötetyt havainnot tuhoudu.
Kaikki syöttämäsi pinnahavainnot on ladattavissa koneellesi csv-tiedostona, jota voit tarkastella vaikkapa Excel-taulukkolaskentaohjelmalla.

Termistöä

Lajilista

Lista pinnalistan lajeista

Pinnalista

Lista, joka on määritelty paikan, ajan, aikavälin tai asiasanan mukaan. Lajeja lasketaan em. kriteerien rajaamilla kriteereillä.

Havainnoijalista

Luettelo pinnalistalle osallistuvista havainnoijista

Ruksilista

Lajilista, johon pinnalistan mukaiset omat lajit ruksitaan

 

Havaintojen tallentaminen

Suomeen sijoittuvissa havainnoissa paikkatiedon voi syöttää suoraan kunnan tarkkuudella. Pinnari täydentää automaattisesti yhdistyksen.

Havainnon voi syöttää suomeksi, englanniksi, tieteellisellä nimellä tai 3+3 lyhenteellä. Mikäli olet valinnut kieliasetuksen, pinnari rajaa lajia syötettäessä vaihtoehtoja kolmen ensimmäisen kirjaimen jälkeen. Mikäli käyttäjä ei ole valinnut kieliasetuksista mitään kieltä, voi havainnon syöttää mutta tällöin Pinnari ei rajaa vaihtoehtoja ja lajinimi on kirjoitettava kokonaan ja täsmällisesti oikein.

Uusi Pinnari noudattaa IOC:n mukaista taksonomiaa (ks. lajilistat), tieteellisiä nimiä ja lyhenteitä. Järjestelmä konvertoi vanhat havainnot suoraan IOC-järjestelmään. Epäselvissä tapauksissa (esim. spliteissä) järjestelmä sijoittaa havainnon johonkin sopivaan taksoniin, ja jättää käyttäjälle tehtäväksi sijoittaa havainto oikean taksonin alle. Lisää havainto -välilehdeltä löytyy Tarkistettavat-painike, josta käyttäjä näkee omat tarkistusta vaativat havaintonsa.

Pinnariin jää talteen viimeisimmän syötetyn havainnon paikkatiedot ja se säilyy muistissa, vaikka selain suljetaan. Myös päivämäärä jää talteen, mutta uuden istunnon alussa oletuspäivämääränä on kuluva päivä.

Havaintoon liittyvät asiasanat kirjoitetaan asiasanat-laatikkoon. Havaintoon lisättävä asiasana ilmestyy laatikon alapuolelle. Se voidaan poistaa klikkaamalla asiasanaa. Lukko-napin avulla, asiasanan voi jättää voimaan, kun syöttää useampia havaintoja.

CSV-tiedostoon on tullut yksi uusi tietokenttä mukaan. Havaintorivin viimeisessä sarakkeessa näkyy havaintoon liitetyt asiasanat. Todellinen havainto / pseudohavainto on muutettu numeeriseksi (0 = pseudo, 1 = todellinen).

Havaintojen selaaminen

Uudessa Pinnarissa on yhdistetty vanhan Pinnarin ”Omat listat” ja ”Pinnalistat”. Omat listat saa näkyville liukukytkimen avulla. Listojen hakutoimintoja ja suodattimia on lisätty.

Jokaisen oman listan perässä on seitsemän symbolia.

Kiikarikuvakkeesta näet omat listalle kuuluvat havaintosi. Voit järjestää tämän listauksen taksonomian tai päivämäärän mukaan, nousevasti tai laskevasti. Oikeassa reunassa olevan kynäsymbolin kautta pääset muokkaamaan havaintoa, roskakorilla poistat havainnon. Klikkaamalla lajinnimeä näet kaikki listalle kuluvat havaintosi tästä lajista. Tätä kautta pääset muokkaamaan / poistamaan kaikkia listalle kuuluvia havaintojasi.

Kynäkuvakkeesta aukeaa ns. rastilista. Tätä kautta pääset syöttämään havaintoja suoraan ko. listalle. Jos täytät sivun yläreunassa olevat tietokentät ajasta, paikasta, mahdollisista asiasanoista ja lisätiedoista, ne tallentuvat kaikkiin rastittamiin havaintoihin.

Myös yksittäisen havaintojen muokkaus / poistaminen on mahdollista tätä kautta, kynä ja roskakorisymbolien kautta pääset muokkaamaan tai poistamaan ensimmäistä listalle kuuluvaa havaintoasi.

Klikkaamalla listalla olijoiden lukumäärää (tai listan otsikkoa) avautuu näkymä, jossa on listalla olijoiden nimet, pinnamäärä ja tänä kalenterivuotena tulleiden uusien pinnojen määrä. Näkymän voi järjestellä nimen / pinnamäärän / muutoksen mukaan joko nousevasti tai laskevasti. Klikkaamalla ”viimeisin” Pinnari hakee tietokannasta jokaisen listalla olevan viimeisimmän uuden havainnon. Tämä toiminto kestää hetken aikaa. Klikkaamalla ”Tuoreimmat” aukeaa uusi näkymä. Siinä on listattu sata viimeisintä listalle syötettyä havaintoa. Tästä voi suodattaa joko käyttäjäkohtaisen listauksen tai lajikohtaisen listauksen tai käyttäjä- ja lajikohtaisen listauksen.

Lintusymbolista aukeaa näkymä kaikista listalla olevista lajeista sekä ko. lajin havainneiden lukumäärä. Listaa voi järjestellä taksonomian tai havainneiden määrän mukaan, nousevasti tai laskevasti. Klikkaamalla yksittäisen lajin nimeä, näet listauksen kaikista listalla olevista henkilöistä jotka ovat havainneet ko. lajin.

+/- symbolista pääset vertailemaan kahden eri listalla olijan havaintoja. Oletusarvona oma nimesi on toinen vertailtavista, mutta myös sen voi muuttaa. Klikkaamalla vertailulistan otsikoista toisen nimeä, näet vain tällä henkilöllä olevat mutta toiselta puuttuvat lajit.

Ovisymbolista liityt / poistut listalta. Keltainen ovi = olet listan jäsen ja klikkaamalla poistut. Ruskea ovi = et ole listan jäsen mutta klikkaamalla liityt listalle.

Silmäkuvakkeesta piilotat listan omasta näkymästäsi (saat kaikki piilottamasi listat näkyville aktivoimalla sivun yläosasta ”Piilotetut” napin).

Oikeassa reunassa olevasta keltaisesta kahvasta voit raahata listoja haluamaasi järjestykseen.