Bongari-vuosikirjojen digitointiprojekti

26/04/2019

oivomme, että käyt täyttämässä luvan uudelleenjulkaisuun osoitteessa http://www.birdlife.fi/bongari-julkaisulupa.
BirdLifen toimisto tarjoaa ilmaista apua jäsenlehtien digitointiin, ja Bongariliiton hallitus päätti tarttua mahdollisuuteen. Erinäisitä syistä johtuen Bongariliitolla ei ole arkistoissaan täydellistä kokoelmaa, jonka voisi lähettää BirdLifen toimistolle.
Hallitus siis kysyykin, että onko sinulla Bongari-vuosikirjojen täydellinen kokoelma, jonka olet valmis lahjoittamaan digitointiprojektiin?
Jujuna on se, että digitoitava lehti pitää ”uhrata”. Vuosikirjasta pitää leikkauttaa lehtien takareuna pois, toisin sanoen liimasidonta leikataan pois, tai sidontaniittien poiston jälkeen takareuna leikataan auki. Näin ollen niistä tehdään irtolehtisiä, jotta lehdet voidaan ajaa skannerin syöttölaitteen läpi.
Täydellisen kokoelman lahjoitus olisi kaikkein helpoin ratkaisu projektiin. Saataisiin samalla kaikki lehdet toimitettua Annankadulle Helsinkiin, BirdLifen toimistoon. Jos tätä ei saada toteutettua, alamme kerätä kokoelmaa pienemmissä osissa. Tällöin lähetämme uuden kyselyn, ja jos omistat ylimääräisiä kappaleita vuosikirjoista, niin pyydämme sen uhrattavaksi.
Lehtiä ei ole tarkoitus viedä digitoituna sellaisenaan lehtiportaaliin, vaan että digitoidusta tiedostosta irrotetaan artikkelit, ja ne viedään kukin erikseen sähköiseen arkistoon. Esimerkiksi vanhoja puhelinnumeroita ja osoiteluetteloita ei ole tarkoituksenmukaista julkaista sellaiseen sähköiseen arkistoon.
Tulemme lähettämään jäsenistölle ja kaikille lehden tekoon osallistuneille myöhemmin julkaisulupapyynnön, kuten Linnut-lehtikin pyysi viime vuoden loppupuolella.
Ota yhteyttä sihteeri(at)bongariliitto.fi
Linkki BirdLifen lintulehtiportaaliin.

Inspiroivaa kevättä toivottaen, Bongariliiton hallitus