Bongariliiton toimintaohjeet koronavirusepidemian aikaan

08/05/2020

Bongariliiton toimintaohje koronavirus (COVID-19) -epidemian ajalle.

Päivitetty 8.5.2020 Suomi ja koko maailma on koronaviruksen takia erittäin vakavassa tilanteessa. Osana toimenpiteitä Suomen hallitus on rajoittanut julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Lisäksi yli 70-vuotiaiden tulee huolehtia siitä, etteivät he poistu kotoa kuin välttämättömissä asioissa. Tilanne muuttuu jatkuvasti, ja rajoituksia voidaan saattaa valtion toimesta voimaan nopeastikin. Bongariliiton hallitus ohjeistaa huomioimaan rajoitukset ja suositukset kattavasti myös bongaustilanteissa ja toimimaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:
  • Kaikki Lintutiedotuksen suurharvinaisuudet (ml. Suomelle uudet lintulajit) ilmoitetaan Työvaliokunnan kautta.
  • Mikäli on mitään syytä epäillä, että pienemmänkin harvinaisuuden ilmoittaminen voi aiheuttaa tartuntariskin – esimerkiksi ahdas lintutorni -, ottakaa yhteyttä Työvaliokuntaan.
  • Kokoonnutaan bongauspaikoilla korkeintaan 10 henkilön ryhmiin, tämä käsittää myös lintutornit.
  • Pidetään huolta, että turvaväli (noin 2 metriä) säilyy tilanteessa kuin tilanteessa.
  • Korostetaan nopeaa vaihtuvuutta havaintotilanteissa, kuitenkin niin, että lintu pysyy hallussa – tavoitteena on, että kaikki näkevät linnun
  • Tarvittaessa odotetaan kauempana autoissa tai hajallaan pääsyä bongauspaikalle.
  • Ohjeistetaan muita tovereita ja harrastajia paikan päällä.
  • Muistututamme myös bongarin ohjeista https://www.bongariliitto.fi/yhdistys_jasenyys/jasenyys/bongarin_toimintaohje, joissa tiedon välittämistä muihin kanaviin (esim. Facebook tai Whatsapp) kehotetaan välttämään, mikäli bongaustilanteesta voi aiheutua haittaa.
  • Pinnakättelyistä luovutaan toistaiseksi. Suositellaan ruotsalaisten käyttämää krys-käsimerkkiä, tyyli on vapaa.

Bongaussulkuun asetetut alueet

Asukkaiden turvallisuuden ja toimintavarmuuden takia on sellaiset asutut saaret, joiden yhteysalukset ovat toivoneet rajoituksia, asetettu bongauskieltoon. Tämä koskee 23.3.2020 illasta alkaen ainakin M/S Kökarin reittiä, kuten Jurmo ja Utö. Bongariliiton hallitus seuraa tilannetta – kuten myös jokainen vastuuntuntoinen bongari. THL:n ohjeet toiminnasta löydät osoitteesta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19 Tämä ohjeistus päivittyy aina, kun siihen on tarvetta. Bongariliiton hallitus seuraa tilannetta. Hallituksen puolesta,

Janne Koskinen tiedotusvastaava Bongariliitto ry