Eliömaantieteellisille alueille päivitetyt rajat

08/02/2013

Maailman jako eliömaantieteellisiin alueisiin on tähän asti seurannut Alfred Russel Wallacen ”Geographical Distribution of Animals”-teosta vuodelta 1876. Science-lehden tammikuun 2013 numerossa (Science 4.1.2013: Vol 339 no. 6115, pp 74-78) Holt ym. päivittävät Wallacen jaon artikkelissaan ”An Update of Wallace’s Zoogeographic Regions of the World”. Lajien levinneisyystietoja ja fylogeneettistä tietoa yhdistämällä on saatu määriteltyä maailman eliömaantieteellisille alueille uudet rajat (kts. kartta). Samalla on määritelty mm. uusi Saharo-Arabian eliömaantieteellinen alue. Uusilla rajoilla tulee olemaan vaikutusta myös pinnojen laskentaan eliömaantieteellisiltä alueilta. Asiaan palataan myöhemmin kun Bongariliiton pinnatoimikunta tekee päivitysehdotuksensa laskusääntöihin.

(vashe / 8.2.2013)