Hallitus on vapauttanut taloudenhoitajan välittömästi tehtävistään

04/05/2021

Bongariliiton hallitus on vapauttanut Markus Lampisen välittömästi taloudenhoitajan tehtävästä tultuaan tietoiseksi hänen saamastaan rikostuomiosta. Hallitus hoitaa toistaiseksi taloudenhoitajan tehtäviä väliaikaisin järjestelyin. Bongariliiton hallitus ei ole ollut rikosepäilyistä tietoinen eivätkä teot liity mitenkään liiton toimintaan. Liitto esittää pahoittelunsa tapahtuneesta tekojen uhrille.

04.05.2021/Bongariliiton hallitus