Lintutiedotukseen tulossa uudet mobiilisovellukset

19/11/2016

Bongariliiton hallitus on päättänyt käynnistää Lintutiedotuksen mobiilitoiminnallisuuksien kehittämisen, jonka myötä toteutetaan älypuhelimissa toimivat sovellukset:
  • toiminnallisuudet kuten olemassa olevassa Windows Phone –sovelluksessa, joka samalla uusitaan
  • uusina sovelluksina Android- ja iPhone-toteutukset
Sovelluksilla voi
  • selata kaikkia havaintoja (kuten Lintutiedotuksen etusivulla)
  • tarkastella havaintoja kartalla ja käynnistää navigointi haluttuun kohteeseen
  • ilmoittaa havainto, ml. paikkatieto
  • vastaanottaa hälytyksiä sekä kytkeä hälytyksiä päälle ja pois
  Olemassa olevat hälytysten vastaanottotavat (sms, email ja web) säilyvät ennallaan. Hälytysmäärittelyissä määritetään, millä tavoin kukin hälytys välitetään Kehitys toteutetaan nykyisen toimittajan (Santa Margarita) toimesta ja sovelluksien on tarkoitus olla käytettävissä kesän 2016 aikana. Uusien sovelluksien testaus aloitetaan vaiheittain kevään aikana. Huhtikuun aikana on tarkoitus päästä testaamaan kirjautumista ja havaintojen selausta uusien sovelluksien avulla. Kaikki halukkaat voivat osallistua testaamiseen ja hallitus toivookin mahdollisimman monen auttavan uusien sovelluksien kehittämisessä ja antavan palautetta. Testauksen käytännön järjestelyistä ilmoitetaan myöhemmin tarkemmin.

-