Löytäjäkisa 2015

01/01/2015

Bongariliiton Löytäjäkisa 2015 – säännöt

 1. Kaikki Bongariliiton jäsenet osallistuvat automaattisesti ja kisan ylläpitäjät kirjaavat pisteet Bongariliiton sivuilla ylläpidettävään pistetaulukkoon, jossa julkaistaan osallistujan nimi, pistemäärä sekä löydetyt lajit; ei tarkempia havaintotietoja. Mikäli et halua osallistua kilpailuun, ilmoita siitä kisan ylläpitoon (ks. kohta 8.). Kerran kisasta poistuttuaan siihen ei voi liittyä uudelleen. Löydöt lasketaan mukaan vain siltä ajalta, kun henkilöllä on voimassaoleva Bongariliiton jäsenyys.
 2. Pisteitä saa vain tosispontaanista havainnosta, niin kuin se Bongariliiton ”Yhdenmukainen perusta pinnojen laskemiselle” -ohjeessa määritellään:
  ”Tosispontaaniin havaintoon liittyvät yllätyksellisyys ja lintuyksilön ensilöydön tekeminen. Tosispontaani pinna voidaan laskea, kun havainnoitsija löytää itse ilman kyseistä lintuyksilöä koskevaa ennakkotietoa maastosta linnun, jonka hän itse määrittää tai joka myöhemmin määritetään toisen henkilön toimesta.
  Havainnon ja havaitun yksilön tulee olla uusi. Jo aiemmin havaitusta yksilöstä voi laskea tosispontaanin vain jos ko. havainto:
  – ei ole ollut havainnoitsijan tiedossa hänen tehdessä omaa havaintoaan (esim. punakaulahanhi Suomenlahden muuttoreitillä) tai
  – uusi löytö tehdään täysin ennalta odottamattomalta paikalta johon siirtyminen on edellyttänyt linnulta muuttolentoa (paikallisen linnun liikkuminen esim. olennaisesti saman alueen ruokailupaikkojen välillä ei ole muuttolentoa).
  Tosispontaanin pinnan saa vain löytäjä, ei määrittäjä eikä löytäjän kanssa samassa ryhmässä havainnointia suorittanut henkilö, paitsi jos voidaan kiistatta osoittaa että löytö on tapahtunut samanaikaisesti (esim. rivissä komppaaminen). Samoin pyydystetystä linnusta tosispontaanin pinnan saa vain linnun ensilöytäjä.
  Tosispontaania pinnaa ei voi laskea lintuyksilöstä, joka tiedetään tai RK/ARK:n toimesta tulkitaan aiemmalle kesä- tai talvireviirilleen palaavaksi yksilöksi.
  Pinnan saamisen edellytys on, että havainto hyväksytään RK:n tai ARK:n toimesta mikäli kyseessä on tarkastettava laji.”
 3. Pisteitä saa vain havainnosta, joka on ilmoitettu Bongariliiton Lintutiedotuksen ilmoitusohjeita (versio lokakuu 2013 tai uudempi) noudattaen. Pistetilastojen ylläpidon helpottamiseksi on suositeltavaa jo lintutiedotusviestissä ilmoittaa löytäjä eli henkilö, jolle pisteet kuuluvat. Pisteitä saa myös TVK:n päätöksellä pimitetyistä havainnoista, jotka tulee ilmoittaa omatoimisesti kisan ylläpitoon
 4. Pisteet lasketaan alla näkyvän pistejakolistan mukaisesti. Lajitasoa väljemmät määritykset, eli kauttalajit ja useampia lajeja sisältävät määritykset tuottavat pisteitä mikäli kaikki määritykseen sisältyvät lajit löytyvät pistejakolistalta, pisteitä saa pienimmän pistemäärän omaavan lajin mukaan. Mikäli suomenpinnalaji havaitaan vuoden aikana useammin, saa myöhäisemmistä havainnoista 18 pistettä.
 5. Havainnon yksilömäärä ei vaikuta pisteiden kertymiseen; yksittäinen yksilö on yhtä arvokas kuin parvi.
 6. Rariteettikomitean ja aluerariteettikomiteoiden tarkastamista havainnoista tulee toimittaa ilmoitus asianmukaiselle komitealle 31.12.2015 mennessä. Vain ko. komiteoiden hyväksymistä havainnoista lasketaan pisteitä kilpailun osanottajille.
 7. Kilpailuaika on 1.1.2015 – 31.12.2015 ja kilpailualueena Suomi.
 8. Epäselvissä tilanteissa tuomaristona toimivat kisan ylläpitäjät Markus Lampinen (markus.lampinen1(at)gmail.com), Petteri Mäkelä (petteri.makela(at)gmail.com) ja Tom Nordblad (tom.nordblad(at)gmail.com). Mikäli tuomaristo on havaintoa koskien jäävi, päättää Bongariliiton hallitus epäselvän tilanteen ratkaisusta.
 9. Kilpailun tulokset julkaistaan Bongariliiton web-sivuilla mahdollisimman ajankohtaisena kumulatiivisena tulostaulukkona. Kilpailun pisteisiin vaikuttavat rariteettikomitean ja aluerariteettikomiteoiden päätökset huomioidaan niiden tullessa saataville.
 10. Mikäli kilpailun voittajaan vaikuttavaa rariteettikomitealle tai aluerariteettikomitealle 31.12.2015 mennessä ilmoitettua havaintoa ei ole käsitelty Bongariliiton kevätkokoukseen 2016 mennessä, päättää kisan tuomaristo toimintatavasta voittajan ratkaisemiseksi.
 11. Kilpailun palkinto luovutetaan voittajalle Bongariliiton kevätkokouksessa 2016.

-