RK:n kokouksen tulokset

15/03/2020

Rariteettikomitean 154. kokous järjestettiin 14.–15.3.2020 Hangossa. RK:n Kokouksessa käsiteltiin pöydällä olleiden ilmoitusten lisäksi 50 uutta havaintoilmoitusta. Kokouksessa hyväksyttiin A-kategoriaan Suomen ensimmäinen havainto phoenicuroides-alalajin punapyrstölepinkäisestä (Sastamala 12.–29.10.2016). Lisäksi hyväksyttiin Suomen neljäs lehmähaikara (Hattula 20.10.2019, sama yksilö on aikaisemmin hyväksytty Janakkalasta 25.10.2019 ja Mäntsälästä 27.10.–25.11.2019), neljäs amerikankurmitsa (Siikajoki 16.–19.10.2019) ja viides pikkukiuru (Pori 17.6.2019). Muita hyväksyttyjä suurharvinaisuuksia olivat muun muassa pikkutrappi (Suomussalmi 13.6.–14.7.2019), aavikkotylli (Siilinjärvi 4.7.2019), arotasku (Pori 27.9.2019, Finström 30.9.2019 ja Pori 2.–4.10.2019), aavikkotasku (Nokia 24.–26.10.2019), alalajin senator punapäälepinkäinen (Joensuu 25.–30.9.2019) ja mäntysirkku (Raisio 19.12.2019 alkaen). Rariteettikomitea teki päätökset uusintakäsittelyssä olleista nuorista islandica-alalajin mustapyrstökuireista, idänturturikyyhkyn alalajeista ja mustakaularastaista. Tehtyjen selvitysten perusteella nuoret itäiset nimialalajin mustapyrstökuirit voivat olla hyvin islandica-alalajin näköisiä. Tämän takia joitakin aiemmin hyväksyttyjä havaintoja hylättiin ja vain seuraavan viiden havainnon katsottiin täyttävän uudet, tiukemmat kriteerit: Hanko 11.–24.9.1999, Salo 13.9.2007, Helsinki 14.–24.9.2016, Lempäälä 24.–25.8.2017 ja Espoo 19.8.–15.9.2017. Idänturturikyyhkyistä tehtyjen selvitysten perusteella alalajien meena ja orientalis määrittäminen ei ole aina suoraviivaista, ja välimuotoisiakin yksilöitä tunnetaan. Alalajeilla on vaihettumisvyöhykkeitä Länsi-Siperiassa ja Keski-Aasiassa. Uusien kriteerien perusteella Suomen havainnoista 17 hyväksyttiin alalajiksi meena, kolme alalajiksi orientalis ja yhdeksän jäi määrittämättä alalajilleen. Etenkin Pietarin ja Moskovan museonäytteisiin perustuva mustakaularastasselvitys osoitti, että muiden siperialaisten rastaslajien risteymävaikutus lisääntyy mustakaularastaissa itään päin mentäessä. Selvitykseen perustuvien kriteerien perusteella rariteettikomitea jakoi Suomen havainnot seuraaviin luokkiin, joista luokat 1–3 lasketaan mustakaularastaiden yksilömääriin:
 1. klassiset mustakaularastaat sekä mustakaularastaina julkaistavat havainnot, joista vähäisiä kauneusvirheitä ei pystytty poissulkemaan (25 yksilöä)
 2. havainnot, joissa on todettavissa mustakaularastaalle sopimattomia vähäisiä kauneusvirheitä (21 yksilöä)
 3. havainnot, joista ei risteymän mahdollisuutta voitu täysin poissulkea (21 yksilöä)
 4. mustakaularastaan ja punakaula-/ruoste-/ruostesiipirastaan risteymät (6 yksilöä)
 5. hylätyt havainnot, joissa dokumentaatio ei riitä määrittämään lintua musta- tai punakaularastaaksi tai risteymäksi (22 yksilöä)
Lisäksi rariteettikomitea muutti laajojen selvitysten perusteella seitsemän lajin luonnonvaraisuutta kuvaavaa kategoriaa (kategoriat A–E). Uudet kategoriat ovat seuraavat:
 • tiibetinhanhi: vuodesta 1995 lähtien kategoria C (yksilöt ovat peräisin karanneista tai vapautetuista yksilöistä muodostuneesta nykyisin elinvoimaisesta kannasta)
 • lumihanhi: kategoria E (varma tai lähes varma tarha- tai häkkikarkulainen)
 • siperiantavi: kategoria A (tavattu ilmeisesti luonnonvaraisena vuoden 1949 jälkeen; lajista on Suomesta myös yksi E-kategorian havainto)
 • kiinanriisihaikara: kategoria D (laji, joka ei ole lähes varmasti luonnonvarainen tai lähes varmasti karkulainen)
 • jakobiinikäki: kategoria D
 • sitruunahemppo: kategoria A
 • ruskopääsirkku: kategoria A
Näiden muutosten jälkeen maassamme luonnonvaraisesti havaittujen lintulajien lukumäärä (kategoriat A, B, C yhteensä) on 482. Kategorioiden tarkastelu on vielä joidenkin lajien (mm. pohjoisamerikkalaiset siemensyöjät) osalta käynnissä. Mustapyrstökuirien, idänturturikyyhkyjen ja mustakaularastaiden määrittämisestä sekä kategoriapäätöksistä tullaan kertomaan yksityiskohtaisemmin seuraavassa rariteettikomitean katsauksessa ja tulevissa Linnut-lehden artikkeleissa. Seuraava RK:n kokous pidetään 22.8.2020. Tähän kokoukseen tarkoitetut sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille ([email protected]) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle 31.7.2020 mennessä. Mahdolliset paperilomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta samalla aikataululla. Havaintoilmoituksiin liittyvät kuvadokumentit on paras lähettää alkuperäisinä, käsittelemättöminä tiedostoina.

(BirdLife Suomi)