WP:n ensimmäinen arabianpikkutiiran pesintä varmistui Egyptistä

31/07/2013

Egyptiläinen lintumies Mohamed Habib löysi kesällä 2012 9 ”pikkutiiran” ryhmän lounais Siinailta. Hänen ottamat kuvat liikkuivat talven aikana eri määritysgurujen keskuudessa, koska kaikki tuntomerkit eivät täsmänneet pikkutiiroihin vaan paremminkin arabianpikkutiiroihin.
Koska kyseessä olisi wp:n ensimmäiset pesivät arabianpikkutiirat, päätti 9 wp kerääjää tarkistaa yhdessä Mohamed kanssa lintujen todellisen lajimäärityksen. Alueelle pääseminen vaikeutui Egyptin epävakaan poliittisen tilanteen johdosta ja retkikunnan mahdollisuus päästä paikalle varmistui vasta retkikunnan ollessa jo Egyptissä.
Retkikunnan päästyä paikalle alkoi lajimääritys varmistua. Kaikki havaitut tuntomerkit täsmäsivät saunderssin tuntomerkkeihin; otsalaikun koko ja muoto, nokan väri, uloimmat käsisulat, harmaa yläperä, jalkojen väri ja äänet. Havainnoinnin yhteydessä linnut dokumentoitiin hyvin kuvin ja äänittein.
Retkikunta havaitsi paikalla n. 25 paria arabianpikkutiiroja, joilla osalla oli jo lentokykyisiä poikasia.
Bongariliitto onnittelee retkikunnan jäseniä (Richard Bonser, Frédéric Vanhove, Pierre-Andre Crochet, David Monticelli, Raphaël Labrun, Markku Santamaa, Mikko Järvinen, Vincent Legrand, Julien Mazenauer ja Mohamed Habib), wp:n ensimmäisten pesivien arabianpikkutiirojen varmistamisesta!

(31.7.2013 / Larka)