Uutiskategoria: Tiedotteet jäsenistölle

Lintutiedotuksen ilmoitusohjeen lajilista päivitetty

07/08/2015

Lintutiedotuksen ilmoitusohjeen lajilista on nyt päivitetty. Listaan on lisätty jokusia lajeja ja vastaavia (esim. itäinen keltavästäräkki ja hernekerttu). Kaikki Suomessa tapaamattomat lajit on pudotettu selvyyden vuoksi pois, nehän ilmoitetaan UUSI-tunnuksella. Vuodenaikaisharvinaisuuksien ja paikallisharvinaisuuksien ilmoitussuosituksiin on tullut lukuisia muutoksia ja monen lajin harvinaisuusluokitus on muuttunut.
Pääsääntöisesti ilmoitussuositukset ovat vähentyneet niin, että vuodenaikaisharvinaisuuksista on tiputettu ilmoitettavaksi suositeltuja kuukausia pois ja yleisimpiä harvinaisuuksia (*-laji) on tiputettu pikkuharvinaisuusluokkaan (X-laji). Yhtenä syynä tähän linjaukseen on Bongarin toimintaohjeeseen tehty tarkennus ja erityisesti sen kohta 2.: ”Kaikki tieto, niin ensitieto kuin päivityksetkin, ns. tähtilajeista (suurharvinaisuudet ** ja harvinaisuudet *) jotka sääntöjemme mukaan ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä, pitää ENSIN pistää Lintutiedotukseen, siis myös ”hektisessä bongaustilanteessa”, vaikka tiedottaminen muilla kanavilla tuntuisi ”paljon helpommalta”.”
Uudistunut lista löytyy santamargaritan sivuilta, vaatii kirjautumisen Lintutiedotukseen: http://santamargarita.fi/lintutiedotus/specsh1.asp
Korjauksia tai muita ehdotuksia listaa koskien otetaan mielellään vastaan osoitteeseen [email protected].
Lintutiedotuksen johtoryhmästä
250815/MäkPe

Bongarin toimintaohjeen tarkennus; Lintutiedotus Whatsapp-, Telegram- ja muut ryhmät.

07/08/2015

Bongariliiton hallitus tarkentaa Bongarin toimintaohjetta koskien kaikkia uusia reaaliaikaisia lintuhavaintojen ilmoittamismedioita, joista tällä hetkellä käytetään lähinnä Whatsappia ja Telegramia. Alla on ohjeiden olennainen sisältö, ilman keskustelun taustaksi esitettyjä tarkempia perusteluja. Linjaukset on tiivistetty kolmeen kohtaan, joista 1-2 on suoraan olemassa olevien ohjeiden kertausta, kohta 3 sen sijaan hieman muuttaa nykykäytäntöä. 1. Mikäli reaaliaikaisen lintutiedottamisen ryhmässä on muita kuin Bongariliiton jäseniä, pitää aina ennen tiedottamista miettiä, voiko tieto bongaustilanteen yhteydessä aiheuttaa ongelmia kohdelinnulle, ympäristölle tai ihmisille. Mikäli tällaista on pelättävissä, pitää pidättyä julkisesta tiedottamisesta ja ottaa yhteyttä TVK:hon, sillä liiton ulkopuolisten käyttäytymiseen emme periaatteessakaan pysty vaikuttamaan sen jälkeen kun tieto on levinnyt. Tähän liittyen, mikäli tieto on levinnyt muihin reaaliaikaisiin medioihin, ja Lintutiedotukseen tulee tarkempia ohjeita esimerkiksi bongausjärjestelyista, on tiedon välittäjän vastuulla hoitaa sama tieto täydellisenä samoille kanaville, minne alkuperäinen tieto on levinnyt. 2. Kaikki tieto, niin ensitieto kuin päivityksetkin, ns. tähtilajeista (suurharvinaisuudet ** ja harvinaisuudet *) jotka sääntöjemme mukaan ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä, pitää ENSIN pistää Lintutiedotukseen, siis myös ”hektisessä bongaustilanteessa”, vaikka tiedottaminen muilla kanavilla tuntuisi ”paljon helpommalta”. 3. Lajien, joiden ilmoittaminen ohjeiden mukaan on suositeltua (pikkuharvinaisuudet (X), alue- ja vuodenaikaisharvinaisuudet) osalta otetaan käyttöön sellainen muutos, että mikäli näitä ilmoitetaan reaaliaikaisella tiedotusmedialla, niin havainto PITÄÄ ensin pistää Lintutiedotukseen. (25.03.2015/kemol)

Syyskokouksen 16.11.2013 päätökset

07/08/2014

Yhdistyksen jäsenmaksuksi päätettiin 35 euroa sekä Lintutiedotuksen vuosimaksuksi 25 euroa. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2014. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Larsson. Hallituksen jäseniksi valittiin Olavi Kemppainen, Petteri Mäkelä, Tom Nordblad, Jörgen Palmgren, Juha Piipponen, Visa Rauste, Ina-Sabrina Tirri ja Ossi Öhman. Hallituksen varajäseniksi valittiin Janne Aalto ja Heikki Vasamies. Toiminnantarkastajiksi valittiin Kai Suomela ja Jari Siven. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Pertti Launes ja Kari Korhonen. BirdLife Suomi ry:n edustajistoon vuosiksi 2014-2015 valittiin 6 edustajaa: Janne Aalto, Mika Korkki, Markus Lampinen, Kalle Larsson, Tero Linjama ja Tom Nordblad. (rauvi/18.2.2014)

Kevätkokouksen 08.03.2014 päätökset:

07/08/2014

Päätettiin Lintutiedotuksen ylijäämän käytöstä siten, että se käytetään Lintutiedotuksen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. (kemol/23.03.2014)

Bird Alarmin koekäyttöohje

07/08/2014

ässä on Nordicstationin Bird Alarmin ohje, jonka avulla voi ottaa kyseisen sovelluksen käyttöön. (kemol/06.05.2014)

Lintutiedotuksen havaintojen välittäminen Tiiraan

07/08/2014

Lintutiedotuksen havaintojen välittäminen Tiiraan       Bongariliiton hallitus esittää, että harkittaessa Lintutiedotuksesta saadun havainnon vientiä Tiiraan otettaisiin huomioon ensihavainnon tehneen kunnioittaminen. Jos tämä henkilö tai alkuperäinen ilmoittaja ei ole havaintoaan Tiiraan laittanut, pyydetään, että havaintoa ei joko kirjata Tiiraan tai sitten vain salattuna. Jos bongattu havainto ilmoitetaan Tiiraan, on aina syytä käyttää bongaus-rastia, jotta kunnia löydöstä jäisi sille, jolle se kuuluu. Samalla on syytä huomioida Lintutiedotuksen velvoittavat ohjeet, joiden mukaan tietoa ei pidä eikä saa välittää eteenpäin, mikäli on mahdollista, että tiedon julkistaminen saattaa aiheuttaa haittaa. Lintutiedotuksen ohjeet 2013, s. 19. http://www.bongariliitto.fi/yhdistys_jasenyys/jasenyys/bongarin_toimintaohje -> Kohta 3 Työvaliokunta TVK. Tämä tarkoittaa, että jos haittaa ei ”huolellisen perheenisän harkinnan perusteella” ilmeisesti aiheudu, tietoa voi julkistaa aivan vapaasti. Mahdollisen haitan aiheuttaminen on kuitenkin otettava vakavasti huomioon.       Bongariliiton hallitus kesäkuu 2014 (kemol/11.06.2014)

Bird Alarmin koekäyttö jatkuu vuoden 2014 loppuun.

07/08/2014

Moni on puhunut sen puolesta että lintutiedotus muutettaisiin modernimpaan suuntaan. Mitään ei kuitenkaan tule tapahtumaan jollei tehdä työtä asian suhteen. Hallituksella ei ole resursseja ajaa tätä asiaa, joten jäsenten pitäisi astua remmiin. Jos joku on kiinnostunut auttamaan projektissa enemmänkin, ottakaa yhteyttä. Nordicstation tarjoaa Bongariliiton jäsenille mahdollisuuden jatkaa Bird Alarm kokeilua vuoden loppuun. Riippuen osin myös tämän koekäytön tuloksesta Bongariliitto saattaa myöhemmin valita Bird Alarmin käyttöönsä joko nykyisen Lintutiedotuksen rinnalle tai sen korvaajaksi. Nyt on siis mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden järjestelmävalintaan. LIITTYMINEN Bird Alarm järjestelmä muodostuu webbisivustosta ja älypuhelinsovelluksesta. Pääset kokeilemaan järjestelmää seuraavasti: 1. Rekisteröidy birdalarm.com sivuilla 2. ’Osta’ ilmainen Bird Alarm koetilaus 3. Kopioi itsellesi jokin Bongariliiton klubiprofiileista (ja muokkaa sitä tarvittaessa) 4. Lataa puhelimeesi ilmainen Bird Alarm – sovellus puhelintyypin sovelluskaupasta 5. Kirjaudu puhelinsovellukseen Jos olet jo aiemmin koekäyttänyt Bird Alarmia, riittää että käyt ’ostamassa’ uuden koetilauksen. Tarkemmat ohjeet löytyvät tästä englanninkielisestä ohjekirjasta: http://bongariliitto.fi/news!/tiedotteet_jasenistolle Alkuun pääsemiseksi nopeammin välttämättömät osat on merkitty !-merkillä. PROFILOINTI Huomaa, että Bird Alarmin terminologiassa profiili ei ole ihan sama asia kuin Lintutiedotuksen profiili. Bird Alarmissa voi tehdä monta profiilia itselleen, mutta vain yksi voi olla käytössä kerrallaan. Profiili muodostuu säännöistä. Säännöt vastaavat tavallaan Lintutiedotuksen hälytysmäärityksiä. Yhden säännön sisällä on ehtoja jotka vastaavat Lintutiedotuksen hälytysmäärityksen ehtoja, esim lajiryhmä, alue, jne. BA-säännöt voivat olla osittain päällekkäisiä, niin kuin Lintutiedotuksenkin hälytysmääritykset. Profiilin voi vaihtaa puhelinsovelluksesta, mutta sääntöjä ei, eli profiilit tehdään webissä ja puhelinsovelluksesta (tai webistä) valitaan sitten käyttöön kunakin hetkenä haluttu profiili. Profiilissa voi olla sääntöjä vaikka näin: sääntö 1 (kaikki Suomesta): ehto Suomi, Ahvenanmaa ja ehto ’myös päivitysviestit’ sääntö 2 (parhaat Ruotsista): ehto Ruotsi ja ehto prefix 0-2 (paremmat rarit) sääntö 3 (kovat Norjasta): ehto Norja ja ehto prefix 0-1 (kovat rarit) Jos joku säännöistä pätee, viesti tulee läpi. Säännön sisällä kaikkien ehtojen pitäisi toteutua jotta sääntö toteutuisi. Huomaa että pitää ruksata sekä Finland että Åland jos haluaa Suomen viestit. Ja Estland jos haluat Virostakin tietoa. Älä laita Bongariliittoa tai muita yhdistyksiä profiiliin, se vain monimutkaistaa asiaa. Eikä koekäyttöön tarvitse määrittää ’ystäviä’. Jos haluaa kaikki lajit, ei tarvitse myöskään lajiehtoja laittaa. Profiileja voi kopioida – sekä omia että Bongariliiton valmiita profiileja (näkyvät omat profiilisi alla) ja nimetä ne uudestaan ja tarvittaessa muokata niitä. Bird Alarm toimii webissä englanniksi ja ruotsiksi, appi toimii myös suomeksi (ja siihen voi myös valita tieteelliset lajinimet). Appin asetuksista voi valita seitsemästä äänestä jonkin sopivan push-äänen. PUHELINSOVELLUS (APPI) Puhelinsovelluksen käytöstä pari huomautusta: jos valitset sijannin kartalta tarkista samalla että se menee oikeaan paikkaan. Takaisin-nappula tallentaa sijainnin. Lintukuvakkeella lähetetään ilmoitus. Älä paina heti sitä uudestaan, vaan odota rauhassa kunnes viesti on lähtenyt, siitä tulee ilmoitus. Kokeilunkin aikana lähetä Bird Alarmiin ainoastaan oikeita lintuhavaintoja, tavalliset lajitkin kelpaavat. Jos havainto on Lintutiedoksen sääntöjen mukaan ilmoitettava, se pitää aina lähettää ensin Lintutiedotukseen. PALAUTE Ilmoita seuraavista asioista osoitteeseen [email protected]: Virheistä Ongelmista Viiveistä (vertaa viestin tuloaika havainnossa olevaan ilmoitusaikaan) Alueista ja ajoista, jolloin järjestelmä ei ole toiminut Parannusehdotuksista Push-äänten toimivuudesta/kuuluvuudesta Toimiiko paikannus oikein (gps-sijainti, kartalta, tarkista kun olet saanut viestin) Päivitysviesti (profilointi, tietojen muuttaminen) Webbiliittymän käyttö/profilointi Onko mielestäsi järjestelmä Bongariliitolle soveltuva (parempi,huonompi vai yhtä hyvä kuin entinen) Testituloksia kaivataan erityisesti saaristosta, Lapista ja muilta alueilta missä kattavuus on puutteellinen. Bird Alarm toimii myös edge/EGPRS/2,5G verkossa, mutta tätä olisi hyvää testata erityisen huolellisesti. (Näyttäisi siltä että BA toimii paremmin jos huonossa verkossa otetaan 3G pois päältä.) Ilmoita myös mikä on käyttämäsi puhelinmalli ja sen käyttöjärjestelmä (wp/ios/android), verkkoyhteys sekä operaattori. Verkkoa, viiveitä ja ääniä saa parhaiten testattua, jos valitsee ainakin hetkeksi profiilin, jossa tulee paljon viestejä, esim. ’pohjoismaat kaikki’, jolloin viestejä tulee melkein jatkuvasti. Windows Phone appin uusi versio tulee pian, siitä on nyt tarjolla vanhempi versio kuin muista. (kemol 06.09.2014)

Pinnarin listapäivitystä

07/08/2014

Pinnariin on joulukuun lopusta lähtien lisätty Suomen vuodarilistan lisäksi mm. seuraavat (jäsenten ehdottamat) uudet listat: 2014 kuukausivuodarit, Albania, Andorra, Bhutan, Bosnia ja Hertsegovina, EKLY 2014, Ekovuodarit 2014, Espoo 2014, Ghana, Hakki 2014, Hanko 2014, Helikopteripinnat (Suomi ja WP), Helsinki 2014, Imatra 2014, Intian niemimaa (asiasanalista), Kemijärvi 2014, KLY 2014, Kyyjärvi, Kärkölä, Lappeenranta 2014, Lintupostimerkit (Maailma ja Suomi), LLY 2014, Lohja 2014, Maailma 2014, Madagascar, Montenegro, Nicaragua, Oriolus 2014, Pakistan, Pihavuodarit 2014, PLY 2014, Pohjoismaat (asiasanalista), Pori 2014, Ruotsi Norrbotten, Spondet 2014, TLY 2014, Tringa 2014, Viro 2014, WP 2014. Toiveita uusiksi pinnalistoiksi voi lähettää osoitteeseen: pinnari at bongariliitto.fi (tirin/21.10.2014)

Sääntömääräisen syyskokouksen 22.11.2014 päätökset:

07/08/2014

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petteri Mäkelä. Hallitukseen valittiin: Janne Aalto Matias Castrén Olavi Kemppainen Tom Nordblad Jörgen Palmgren Juha Piipponen Visa Rauste Ina-Sabrina Tirri Hallituksen varajäseniksi valittiin: Markus Lampinen Heikki Vasamies Päätettiin, että yhdistyksen jäsenmaksu 35 € ja Lintutiedotuksen vuosimaksu 25 € vuodeksi 2015 ovat ennallaan. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodeksi 2015. Toiminnantarkastajiksi vuodeksi 2015 valittiin edelleen Kai Suomela ja Jari Sivén. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Kari Korhonen ja Pertti Launes. Julkistettiin Vuoden Bongari 2014. Hän on Eino Hiekkanen Helsingistä. (kemol/25.11.2014)

Pinnatilastot vuosikirjaan Bongari 2014

07/08/2014

Vuosikirjassa Bongari 2014 julkaistaan painettuina jokseenkin samat pinnalistojen kategoriat kuin viime vuosikirjassa:
 • Elikset
 • Vuodenpinnat 2014
 • WP
 • Maailma
 • Tammikuu
 • Helmikuu
 • Maaliskuu
 • Huhtikuu
 • Toukokuu
 • Kesäkuu
 • Heinäkuu
 • Elokuu
 • Syyskuu
 • Lokakuu
 • Marraskuu
 • Joulukuu
 • Talvi
 • Eka ekaa
 • Tuplat
 • Ekovuodarit 2014
Tammikuun pinnat poimin Pinnarista keskiviikkona 31.12.2014. Päivitä puuttuvat pinnat, poista RK:n ja ART:n hyväksymättömät pinnat ja korjaa muut virheet. Loput edellä luetelluista listoista kopioin tiistaina 6.1.2015. Tee näiden listojen korjaukset siis viimeistään 5.1.2015. Kuten aiemmin en ota vastaan mitään pinnatietoja Pinnarin ulkopuolelta. Muistutan samalla, että toimitus voi karsia listoja tilanteen niin vaatiessa. (paljo/29.12.2014)