Uutiskategoria: Tiedotteet jäsenistölle

Bongariliiton hallituksen kokous 14.4.2011

07/08/2011

Kokous pidettiin Helsingissä. Läsnä olivat hallituksen jäsenet Kalle Larsson (puheenjohtaja), Olavi Kemppainen (sihteeri), Jörgen Palmgren, Juha Piipponen, Heikki Vasamies ja varajäsen Visa Rauste sekä Skypen avulla etänä Tero Linjama. Bongariliiton ja BirdLifen johtohenkilöt ovat käyneet keskusteluja yhteistyökuvioista. Bongariliiton pääyhteistyökumppanina toimii vuonna 2011 Partiovaruste. Hallitus kokeili tulevan Pinnari-tietokannan prototyyppiä. Kevätkokous 2012 pidetään lauantaina 10.3.2012 Helsingissä.

Bongari-lehti 2011

07/08/2011

Bongari-lehti 2011

Hyvä vastaanottaja, Vuosikirjan osalta hallitus käynnisti heti kirjan ilmestymisen jälkeen selvitystyön liittyen kirjan painojäljen heikkotasoisuuteen. Lähtökohtaisesti haluttiin selvittää kattavasti eri vaihtoehdot syntyneeseen tilanteeseen. Hallitus pyysi niin päätoimittajalta (sis.taittajan) kuin painoltakin vastauksia hallituksen laatimiin kirjallisiin kysymyksiin. Saamiemme vastauksien perusteella hallitus toteaa seuraavaa: Vuosikirjan paperi vastaa tarkoitustaan eikä ole esim. kierrätyspaperia. Sivujen 26, 27, 28,29, 30, 31,37, 38, 52 ja 78 kuvat ovat heikkotasoisia, koska niissä on käytetty liian suurta osasuurennosta. Lisäksi kuvien mitat ja resoluutiot ovat olleet offsetpainoon liian pienet. Suositus kuvien tarkkuudeksi on 1:1 koossa 300 dpi:tä ja nyt huonotasoisissa kuvissa on dpi ollut jopa alle 70 dpi:tä. Mainoksien osalta heikko painojälki johtuu PDF:n tekovaiheessa katkenneista linkityksistä. Näin taittaja on taittanut mainokset esikatselukuvilla. Painosta tulleen vedoksen tarkasti päätoimittaja ja teki siihen asianmukaisia korjauksia. Valitettavasti korjaukset eivät siirtyneet painoon, koska painoon lähetettiin vanha korjaamaton versio vuosikirjasta. Vedokselle ei tehty preflight tarkistusta. Kirjojen vaihtelevuutta ei ole voitu todentaa, koska vain puheenjohtajalla on käytössään 10 kappaletta kirjoja. Näiden osalta heikkotasoisuus on linjassa keskenään. Hallitus ei vaadi uutta painosta kirjasta, koska heikkotasoisuuden perussyy löytyy aineiston heikkotasoisuudesta ja taitossa käytettyjen asetuksien takaa. Lisäksi mukana on ollut inhimillistä erehtyväisyyttä. Lopuksi hallitus toteaa, että tarkoituksenmukaista ei ole osoittaa ketään sormella, koska Bongariliitto on vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys. Vuosikirja on merkittävä osa yhdistyksen toimintaa ja sen laatuun tulee kiinnittää jatkossa erityistä huomiota. Hallitus on aloittanut tulevan vuosikirjan osalta prosessinkuvauksen, jotta prosessin karikot osataan tunnistaa. Lisäksi päätoimittajan ja taittajan tulee laatia jo hyvissä ajoin vuoden 2011 puolella tulevan vuosikirjan osalta aikatauluehdotuksen ja selkeät ohjeet materiaalin toimittajille. Lisäksi hallitus tarkastaa jatkossa painolta tulevan vedoksen ja vedokselle tehdään preflight tarkastus mahdollisten virheiden korjaamiseksi. Hallitus pahoittelee heikkotasoisen vuosikirjan aiheuttamaa harmia jäsenilleen! Hallituksen puolesta, Kalle Larsson puheenjohtaja

Bongariliiton sääntömääräiset kokoukset vuonna 2011

07/08/2011

Syksyn kokouksen esitelmänä on vaikeiden sieppoyksilöiden määrittäminen (Jyrki Normaja).

Pinnariin rekisteröitynyt jo neljännes jäsenkunnastamme

07/08/2011

Vaikka Pinnaria ei ole virallisesti vielä julkaistukaan, on jäsenkuntamme ottanut hyvän varaslähdön palvelun käytön osalta. Vajaassa 4 päivässä neljännes jäsenistämme oli rekisteröitynyt käyttäjäksi ja tahti on jatkunut samanlaisena. Hallitus tervehtii ilolla jäsenten aktiivisuutta ja toivottaa loputkin tervetulleiksi palveluun.

Syyskokouksen tiedote

07/08/2011

Bongariliiton syyskokous järjestettiin 26.11.2011 Helsingissä. Kokouksessa valittiin toimihenkilöt vuodelle 2012 sekä hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle vuodelle. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Kalle Larsson. Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt; Olavi Kemppainen, Tero Linjama, Jussi Lindström, Jörgen Palmgren, Juha Piipponen, Ina-Sabrina Tirri, Petteri Mäkelä ja Jorma Vickholm sekä varalle Visa Rauste, Heikki Vasamies ja Janne Aalto.
Bongariliiton edustajina BirdLife Suomen edustajistossa toimivat toimikautena 2012-2013 seuraavat henkilöt; Kalle Larsson, Olavi Kemppainen, Janne Aalto, Jussi Lindström, Ina-Sabrina Tirri ja Tero Linjama.

Hallitus tiedottaa 8.12.2011

07/08/2011

Kevätkokous pidetään la 10.3.2012 klo 13 Helsingissä Eerikinkatu 11 Andorra kulttuurikeskus. Päätettiin, että Vuosikirjassa 2011 julkaistaan seuraavat pinnalistat: Maailma, WP, Suomi Elikset, Vuodarit 2011, kaikki kuukaudet, Talvipinnat ja Eka ekaa.

Bongariliiton hallituksen kokous 19.1.2010

07/08/2010

Kokous pidettiin Helsingissä. Läsnä olivat hallituksen jäsenet Kalle Larsson (puheenjohtaja), Annika Forsten, Olavi Kemppainen (sihteeri), Hannu Koskinen, Jussi Lindström, Juha Piipponen, Jörgen Palmgren, Heikki Vasamies, Jorma Vickholm, varajäsen Visa Rauste sekä edellinen puheenjohtaja Matias Niemi. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Juha Piipposen, sihteeriksi Olavi Kemppaisen ja kutsui ulkopuoleltaan taloudenhoitajaksi Jukka Ihanuksen. Hallitus nimitti
  • Lintutiedotuksen johtoryhmän jäseniksi Juha Piipposen (puheenjohtaja), Martin Helinin ja Petteri Mäkelän
  • työvaliokunnan jäseniksi Jörgen Palmgrenin (puheenjohtaja), Jorma Vickholmin, Mika Ohtosen ja Jukka Sillanpään
  • pinnatoimikuntaan Jörgen Palmgrenin (puheenjohtaja), Markku Santamaan ja Heikki Vasamiehen.
  • jäsensihteeriksi Annika Forstenin
Todettiin, että syyskokous 21.11.2009 valitsi BirdLife Suomen edustajistoon Olav i Kemppaisen, Kalle Larssonin, Jussi Lindströmin, Karno Mikkolan, Ilpo Mutikaisen ja Maija Suomelan. Hallitus jatkaa Tiiran ja Lintutiedotuksen työjakoon liittyviä keskusteluja eri tahoilla. Jäsenmaksut peritään jäseniltä koko jäsenyysvuodelta riippumatta liittymis- tai eroamisajankohdasta. Jäsenluettelo lähetetään kevätkokouksen kutsun yhteydessä.

Bongariliiton hallituksen kokous 16.2.2010

07/08/2010

Kokous pidettiin Helsingissä. Läsnä olivat hallituksen jäsenet Kalle Larsson (puheenjohtaja), Annika Forsten, Olavi Kemppainen (sihteeri), Jussi Lindström, Juha Piipponen, Jörgen Palmgren, Heikki Vasamies ja taloudenhoitaja Jukka Ihanus. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
  • Hallitus käsitteli Lintutiedotuksen ja Tiiran välistä rajapintaa. Asian ratkaisemiseksi esityksen tekee puheenjohtajisto ja hallituksen varajäsen Visa Rauste.
  • Jäsenkysely toteutetaan keväällä. Kyselyllä selvitetään jäsenkunnan mielipiteitä yhdistyksen toiminnan kannalta keskeisiin asioihin.
  • Bongarin ilmoitusohje ja Bongarin toimintaohjeet hyväksyttiin ja ne toimitetaan jäsenistölle Vuosikirjan yhteydessä.

Bongariliiton hallituksen kokous 7.4.2010

07/08/2010

Kokous pidettiin Helsingissä. Läsnä olivat hallituksen jäsenet Kalle Larsson (puheenjohtaja), Olavi Kemppainen (sihteeri), Annika Forsten, Hannu Koskinen, Juha Piipponen, Jörgen Palmgren, Jorma Vickholm ja varajäsen Visa Rauste. Työvaliokuntaan valittiin Pekka Alho. Perustuen mm. kevätkokouksessa 13.3.2010 käytyyn keskusteluun päätettiin bongarin ohjeistukseen lisätä kappaleet

Lintutiedotuksesta saatua tietoa ei pidä, eikä saa, välittää mihinkään julkiseen mediaan, kuten lehtiin, webbipalveluihin tai sähköpostilistalle, mikäli on todennäköistä, että tiedon julkistaminen aiheuttaa haittaa mm. tiedon kohteena olevalle linnulle, muulle luonnolle, paikallisille asukkaille tai Bongariliiton jäsenten bongausmahdollisuuksille.

Tietoa julkiseksi saattava Bongariliiton jäsen on vastuussa tiedon julkistamisen aiheuttamis$ voidaan jäsen yhdistyksen sääntöjen 13§ mukaisesti sulkea lintutiedotuksesta tai mikäli hän on tietoa julki tuodessaan toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, 4§:n 2 momentin mukaisesti erottaa liitosta.

Lisäksi hallitus keskusteli mm. vuosikirjan julkaisemisesta ja kotisivujen uudistamisesta.

Bongariliiton hallituksen kokous 14.1.2009

07/08/2009

Kokous pidettiin Helsingissä ja läsnä olivat hallituksen jäsenet Matias Niemi (puheenjohtaja), Annika Forsten, Olavi Kemppainen, Hannu Koskinen, Jörgen Palmgren, Juha Piipponen, Visa Rauste ja Jorma Vickholm sekä varajäsen Karno Mikkola. Hallitus päätti nostaa tiedottamisprofiiliaan muun muassa julkaisemalla jokaisen kokouksensa jälkeen tämäntapaisen tiedotteen. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Juha Piipposen, sihteeriksi Olavi Kemppaisen ja kutsui ulkopuoleltaan taloudenhoitajaksi Jukka Ihanuksen. Hallitus nimitti
  • työvaliokunnan jäseniksi Jörgen Palmgrenin (puheenjohtaja), Pekka Alhon, Jorma Vickholmin, Mika Ohtosen ja Jukka Sillanpään
  • Lintutiedotuksen johtoryhmän jäseniksi Juha Piipposen (puheenjohtaja), Martin Helinin ja Petteri Mäkelän
  • jäsensihteeriksi Annika Forstenin
Todettiin, että Bongariliiton BirdLife-edustajat ovat syyskokouksessa 2007 vuosiksi 2008-2009 valitut Jussi Lindström, Karno Mikkola, Ilpo Mutikainen, Aarne Ohtonen, Ilkka Sahi ja Maija Suomela. Todettiin, että syyskokous 22.11.2008 päätti yhdistyksen jäsenmaksuksi 25 euroa ja Lintutiedotuksen jäsenmaksuksi 25 euroa. Pinnatiedot 1.1.2009 asti kerätään web-lomakkeella tammikuun aikana ja työstämisen taulukoiksi järjestää Jörgen Palmgren. Vuoden 2007 vuosikirja on painossa ja postitetaan heti kun se on valmis. Vuoden 2008 vuosikirjan päätoimittaja on Hannu Kauhanen. Vuosikirja julkaistaan sisällöltään samantyyppisenä kuin edelliset (pinnavuosi, pinnalistat, artikkeleita vuoden kohokohdista) ja se pyritään saamaan valmiiksi kevään aikana. Tulevissa vuosikirjoissa (2009 alkaen) palataan vanhaan aikataluun eli vuosikirjaa aletaan koota jo edellisenä syksynä, se viimeistellään (pinnalistat) nopeasti tammi-helmikuussa ja postitetaan kevätkokouksen kutsun yhteydessä. Hallitus jatkaa kevätkokouksen suunnittelua. Ajankohdasta ja ohjelmasta ilmoitetaan myöhemmin. Jäsenluettelo 2009 lähetetään keväällä. Edellisen luettelon (2007) jälkeen muuttuneet aiemmin ilmoittamattomat tiedot pyydetään ilmoittamaan 28.1.2009 mennessä suoraan osoitteeseen toimisto(at)birdlife.fi ja annika.forsten(at)elisanet.fi. Ilmoita myös mikäli voit ottaa vastaan jäsentiedotteen sähköpostitse (etkä sitä ole aiemmin ilmoittanut). Huomatkaa, että Lintutiedotuksen jäsentiedot ovat täysin erillään Bongariliiton jäsenrekisteristä (BirdLifella), joten muuttuneet tiedot pitää ilmoittaa molempiin paikkoihin. Ainakaan toistaiseksi jäsenluetteloa ei tietosuojasyistä tarjota sähköisessä muodossa.